O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI ELEKTRON KUTUBXONASI
0 ‘zbekiston tarixi
Nashriyot: IQTISOD-MOLIYA, 2006 yil

  • Mualliflar: Q. USMONOV, M. SODIQOV, S. BURXONOVA
  • Kitob tili: o'zbek
  • Darslikda Vatanimizning qadim zamonlardan to hozirgi davrgacha o ‘tgan bir necha ming yillik tarixi oliy o'quv yurtlan uchun tavsiya etilgan "O'zbekiston tarixi” o 'quv dasturi talablari doirasida yoritilgan. M azk u r d arslik oliy o 'q u v yurtlari barch a bakalavr y o 'n alish lari (tarix yo ’nalishidan tash q ari) talabalari uchun «Tarixiy adabiyotlarni nashrga tayyorlash va chop etish bo'yicha Respublika ekspert guruhi»ning 14.11.2006 yildagi 1451/1-2-538-sonli xulosasi bilan nashrga tavsiya etilgan. Mazkur darslik Vatanimiz tarixini o'rganishga qiziquvchi kitobxonlarga ham ko'maklashadi.
    Yuklab olish: d-0-ZBEKIST0N-TARIXI.pdf [15,15 Mb]