O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI ELEKTRON KUTUBXONASI
Topografik anatomiya
Nashriyot: A k a d e m iy a , T o sh k en t, 2005 yil

  • Mualliflar: N.H.SHOMIRZAYEV,S.X.NAZAROV ,R.J.USMONOV
  • Kitob tili: o'zbek
  • “Topografik anatomiy a ” tibbiyotn i o‘rganish jarayonida alohida ahamiyat kasbetad ig a n fanlardan biri. Zero ush bu fanni o‘zlashtira olmag an talaba malakali shifokor bo ‘lishi amrimahol. Mazkur darslik ho zirg i vaqtd a o‘zb ek tilid a topografikana tomiya bo‘y icha darslik va o‘quv qo‘llanmalam ingtan qisligini hisobga olgan hold a yozilg an . Amaldag ifan bo‘y icha namunaviy dastur asosida yozilg an ushbu darslik tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalari uchun mo’ljallangan.
    Yuklab olish: D-TOPOGRAFIK-ANATOMIYA.pdf [23,51 Mb]